Konfutse PDF Alfred Döblin Hent e-bog

Alfred Döblins klassiske introduktion til Konfutses liv og lære med et fyldigt uddrag af Konfutses skrifter samt af Kinas Hellige Bøger.Konfutse og den ortodokse kinesiske lære ser Himlen og den moralske lov som tæt forbundne i oprindelse og mål. Himlen gav mennesket det guddommelige lys, Himlen befaler og mennesket har sine moralske pligter. Naturen består ikke udelukkende af fysisk-mekaniske kræfter; iagttagelse, beundring og den blotte udregning alene når ikke naturens sande indhold. Kun ved at virke sammen opbygger menneskeheden og Himlen universet, hvoraf mennesket er en integrerende del, ikke bare en tilfældig del. I denne sammenhæng er det kun menneskeheden, der kan forårsage forstyrrelser, ligesom det bliver menneskets pligt bestandigt at sørge for opretholdelse af balance i kosmos. Her har vi en mystisk, virkelig forbindelse. Menneskeheden er under bestandig indflydelse fra stjernerne og fra selve Jorden; denne indflydelse, årets naturlige begivenheder og de atmosfæriske foreteelser er manifestationer, hvormed mennesket må se at komme i harmoni. Tao betyder loven for de naturlige begivenheder, der samtidigt regulerer menneskelig handlemåde. At handle i overensstemmelse m

  • Navn: Konfutse
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Alfred Döblin
  • Sprog: Dansk